Evropské kontinenční centrum – Krkonoše

Evropské kontinenční centrum v krkonošském městě Karpacz je první a dosud jediné centrum v Polsku pro neinvazivní a multimodální léčbu a terapii pacientů s urologickými onemocněními.

 „Od diety po cystoskopii: Multimodální návrat do života“

Pacienti trpící na inkontinenci a po urologických zhoubných onemocněních představují těžiště naší rehabilitační činnosti. Kromě toho ošetřujeme pacienty s chronickými opakovanými infekcemi močových cest, opakovanými ledvinovými kameny a také onemocněními prostaty.

Nejdůležitější diagnostické vybavení centra zahrnuje mj.:

 • speciálně vyvinutou dietu („Vitalita & Kontinence“)
 • sonografii/ ultrazvuk
 • klinicko-chemickou laboratoř
 • urinální bakteriologii
 • flexibilní, vysoce moderní a bezbolestnou cystoskopii
 • projekt Andros – inovativní tréninkový program pro pacienty s inkontinencí
 • cvičení pánevního dna / kontinenční trénink
 • EKG, měření krevního tlaku

Cíle naší lékařské péče:

 • zlepšení a prevence kontinence
 • zlepšení tělesné výkonnosti
 • psychosociální poradenství a podpora
 • poradenství a diagnostika sexuálních poruch


Kontinenční centrum – Krkonoše v Karpaczi nabízí:

 • prostředí a standard služeb na úrovni hotelu vyšší kategorie
 • možné je jak ambulatní tak stacionární ošetření

K Vaší dispozici je zde interdisciplinární, vysoce kvalifikovaný tým pod odborným vedením primáře Mudr. Adrease Przybyly, odborného lékaře oboru urologie, který promoval na Univerzitě v Göttingenu. Ve všech otázkách spojených s přijetím a vyšetřeními Vám primář rád pomůže. Certifikované lékařské poradenské pracoviště Německé kontinenční společnosti (něm. Deutsche Kontinenz Gesellschaft).

 

Mudr. Andreas Przybyla

Projekt Andros

Mužské medicíně se v posledních letech (konečně!) věnovalo více pozornosti. Bylo zdůrazňováno, že mužské zdraví zahrnuje mnohem více než urologii a andrologii.

Mužské zdraví je totiž interdisciplinární a obsahuje kromě tělesné, také psychickou i sociální úroveň.

Zintenzivnění výzkumů týkajících se mužského zdraví (např. dvě německé zprávy o mužském zdraví – 2010 a 2013, akce „Zdraví v Bavorsku – Mužské zdraví“, lichtenberská zpráva o mužském zdraví - Berlín, zprávy o zdraví mužů německých zdravotních pojišťoven – BKK, Barmer GEK) ukázaly, že prevence a nabídka určená mužům musí lépe odpovídat potřebám mužů.

Nabídky na podporu zdraví mužů by měly být zajímavější, více orientované na muže a zároveň vést k posílení mužského sebevědomí.
Dnešní ekonomická a strukturální rekontstrukce zdravotních systémů způsobuje mezeru v lékařské péči o muže. To nečiní celou situaci mužů jednodušší.

Rozwiń

Již několik let se jako mladý urolog zabývám v naší rehabilitační klinice tématem mužského zdraví. Většina iniciativ směřovaných na zdraví mužů pramení v současném Německu ze dvou nebo tří organizací – „Nadace mužského zdraví“, „Německá společnost pro muže a zdraví“ a „CMI – mužské zdraví“.  Pro další rozvoj mužského zdraví se však musí mužská medicína dále rozvíjet a etablovat. Zde je nutno rozvinout další nové perspektivy.

Ad rem.
K nejčastějším mužským urologickým onemocněním (organickým, psychickým nebo podmíněným věkem) patří porucha erekce či močová inkontinence. Při své každodenní práci jsem si všimnul, že klasický trénink pánevního dna se mužům zdá nudný. Mužům se cílený trénink pánevního dna a potence jeví jako „něco spíše pro ženy” …  
Dlouho jsem přemýšlel, jak zlepšit zdraví, podporu zdraví a zvýšit akceptaci mužů. „To ne muži jsou rezistentní vůči prevenci, jestliže nepřijímají nabídky, ale nabídky nejsou přiměřeny cílové skupině“ (Männergesundheitsbericht 2013).

Proto jsem vyvinul zvláštní projekt – „Projekt Andros©“.

Podařilo se mi umožnit kompletní trénink potence a kontinence na jednom jediném přístroji, aby program pro podporu zdraví byl co nejméně komplikovaný a muži ho mohli považovat za „mužský“.

S troškou hrdosti bych Vám rád představil svůj PROJEKT ANDROS©.

S úctou

Zwiń