COVID-19

Procedura bezpieczeństwa świadczenia usług w Europejskim Centrum Kontynencji.

 

Podstawa prawna:

W ECK w Karpaczu opracowano i wdrożono procedurę bezpieczeństwa regulującą funkcjonowanie Ośrodka w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Celem Procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Gości i pracowników oraz minimalizacja ryzyka epidemicznego.

 

Ważne zasady i informacje, które Pacjent powinien poznać przed przyjazdem

 

 • Warunkiem przyjęcia na pobyt jest okazanie zaświadczenia o byciu ozdrowieńcem (wydruk z „Internetowego Konta Pacjenta” poświadczające odbycie izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2), lub zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw Covid-19 dwoma dawkami, lub aktualnego (wykonanego nie później niż 4 doby przed przyjazdem) negatywnego testu w kierunku Covid-19.

   

 • W przypadku braku powyższych dokumentów, warunkiem rozpoczęcia pobytu będzie wykonanie na miejscu, nieodpłatnie, testu antygenowego w kierunku Covid-19. Testy będą wykonywane codziennie w gabinecie pielęgniarskim od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00 oraz soboty i niedziele w godzinach 13:00-18:00. W sytuacji pozytywnego wyniku osoba podlega izolacji. Badanie zostaje powtórzone, kolejny wynik pozytywny skutkuje odmową przyjęcia. Przyjazd bez powyższych dokumentów lub w godzinach uniemożliwiających wykonanie testu skutkuje odmową przyjęcia.

 

 • Każdy Pacjent przyjeżdzający do Centrum zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zapisów Procedury.

 • Do ośrodka przyjeżdżamy zdrowi, tj. bez żadnych objawów infekcji. Według przepisów prawa mamy prawo odmówić zakwaterowania osobom mającym znamiona infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie). Stąd Firma zastrzega sobie prawo do odmowy meldunku osoby, która nie dostosuje się do procedur, lub wykazuje objawy choroby.

 • Jeżeli Pacjent chorował  na COVID-19, jego obowiązkiem jest poinformowanie nas o tym fakcie i przedstawienie dwóch ujemnych wyników testów.

 • Każdy Pacjent przyjeżdżający jest zobligowany do wypełnienia oświadczenia COVID-19 i oddania jej lekarzowi/pielęgniarce

 • Każdy z Pacjentów ma obowiązek zgłosić się do lekarza w wyznaczonym terminie wizyty.

 • Osoby nie przestrzegające ustalonych w Procedurze zasad zostaną upomniani przez personel, a w ostateczności poproszeni o opuszczenie pomieszczeń/ośrodka.

 • W obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, tj. osób nie będących Gośćmi, Pacjentami, pracownikami lub dostawcami.

 • Preferowanymi metodami płatności są płatności kartą lub telefonem (blik).

 • Ośrodek nie prowadzi usług prania ubrań należących do Pacjenta. Nie wypożycza również deski do prasowania.

 • W pokojach i na basenie z użytkowania wyłączone zostały nadmuchowe suszarki do włosów. W ogólnodostępnych sanitariatach z użytkowania wyłączone zostały suszarki nadmuchowe do rąk.

 • Z użytkowania wyłączone zostały ogólnodostępne ciśnieniomierze oraz wagi.

 • Do odwołania z użytkowania wyłączona została biblioteka, z budynku usunięto również wszelkie ulotki, gazety i foldery.

 • W Recepcji obowiązuje zakaz przechowywania jakichkolwiek przedmiotów należących do Gości lub Pacjentów: bagaży, lekarstw oraz depozytów.

 • Osobiste rzeczy Pacjentów pozostawione w pokoju po wymeldowaniu będą poddawane utylizacji. Utylizacji podlegać będą również wszelkie przedmioty pozostawione przez Pacjentów w sali jadalnej, gabinetach, salach ćwiczeń, na basenie. 


 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Przed otwarciem Ośrodka dla Pacjentów wszyscy pracownicy poddani zostali badaniu serologicznemu na obecność przeciwciał COVID-19.

 2. Na terenie Ośrodka przestrzegane są wszystkie przepisy i zalecenia Ministerstwa Zdrowia (MS), GIS i WHO dotyczące zwalczania stanu pandemii COVID-19.

 3. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie Pacjenci, pracownicy i dostawcy.

 4. Czas przebywania dostawców jest ograniczony do niezbędnego minimum, a drogi dostaw zostały wydzielone.

 5. Teren Ośrodka jest ogrodzony i całodobowo monitorowany.

 6. Ośrodek nie prowadzi usługi prania ubrań należących do Pacjentów.

 7. W ogólnodostępnych sanitariatach z użytkowania wyłączone  nadmuchowe suszarki do rąk.

 

II. Części wspólne Obiektu

 1. Każda osoba przebywająca w częściach wspólnych zobowiązana jest do noszenia maseczki/przyłbicy.

 2. Przynajmniej raz na dobę części wspólne (w tym sale rehabilitacyjne, recepcja, poczekalnie, gabinety lekarskie) podlegają odkażaniu lampami UVC.

 3. Sprzątanie części wspólnych odbywa się przy użyciu środków o potwierdzonym działaniu dezynfekcyjnym wraz z odkażaniem często dotykanych powierzchni i pomieszczeń, tj.:

 • klamek, poręczy, uchwytów;

 • wind i przycisków w windach;

 • ogólnodostępnych toalet

 1. Przy wejściu do obiektu , w recepcji, ogólnodostępnych toaletach oraz na każdym piętrze przy windzie umieszczono dystrybutory z płynem do odkażania rąk. W każdym z tych miejsc znajduje się instrukcja prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

 2. Osoby przebywające w częściach wspólnych zobowiązane są do zachowania między sobą dystansu 2 m.

 

III. Recepcja

 1. Pracownicy recepcji obsługują Pacjentów w rękawiczkach i oddzieleni są szybą ochronną.

 2. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba.

 3. Przed obsługą każdy Pacjent proszony jest o dezynfekcję dłoni.

 4. Po każdym Pacjencie dezynfekcji podlegają blaty, terminal płatniczy i karty-klucze.

 5. Formalności meldunkowe dokonywane przy recepcji ograniczono do niezbędnego minimum (m.in. klauzula RODO i karta pacjenta wypełniana w pokoju).

 6. Recepcja umożliwia zakup maseczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących.

 7. W recepcji obowiązuje zakaz przechowywania wszelkich przedmiotów należących do Pacjentów i Gości.

 

IV. Pokoje hotelowe

 1. Sprzątanie, dezynfekcja oraz wietrzenie pokoi odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Każdorazowo, po wyjeździe Pacjenta, pokój jest gruntownie sprzątany, wietrzony przez min. 15 minut, powierzchnie często dotykane (m.in. blaty, krany, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora, poręcze krzeseł/foteli, zagłówki łóżek) są dezynfekowane dedykowanymi środkami oraz poddany dekontaminacji lampami UVC.

 3. Rutynowe sprzątanie pokoi odbywa się na wyraźne życzenie Pacjenta, podczas jego nieobecności, nie częściej niż 2 razy w tygodniu. W tym czasie następuje również dezynfekcja często dotykanych powierzchni oraz wietrzenie.

 4. Personel sprzątający wykonuje swoje obowiązki w środkach ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki).

 5. Pościel i ręczniki prane są w temperaturze min. 60oC, wymieniane są na wyraźne życzenie Pacjenta.

 6. W każdym pokoju znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk.

 7. W pokojach wyłączono z użytkowania nadmuchowe suszarki do włosów.

 

V. Sala jadalna

 1. Przed wejściem do sali umieszczono dystrybutor środka dezynfekcyjnego dla wchodzących.

 2. Goście wchodzący na salę proszeni są o zachowanie dystansu 2 metrów między sobą.

 3. Na terenie sali zachowane zostają zasady dystansowania społecznego.

 4. Do momentu zajęcia miejsc przy stolikach Goście zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic.

 5. Po opuszczeniu przez Gości sali, stoły i krzesła każdorazowo podlegają dezynfekcji, a nakrycie stołów jest wymieniane.

 6. Dozowniki przypraw oraz inne dodatki do dań podawane są na życzenie Gościa i dezynfekowane po każdym użyciu.

 7. Po zakończeniu każdego posiłku sala jadalna podlega dekontaminacji lampami UVC, a wszystkie naczynia oraz zastawa są każdorazowo myte i wyparzane.

 8. Wszyscy pracownicy kuchni oraz obsługa kelnerska ma bezwzględny obowiązek pracy w środkach ochrony osobistej: rękawiczkach, maseczkach/przyłbicach. Pracownicy kuchni dodatkowo wyposażeni są w jednorazowe fartuchy.

 

VI. Gabinety pielęgniarskie, lekarskie

 1. Konsultacje/wizyty lekarskie, pielęgniarskie odbywają się w ściśle określonych godzinach po uprzednim, telefonicznym umówieniu.

 2. Przy wejściu do każdego gabinetu znajdują się dystrybutory środka do dezynfekcji rąk dla wchodzących.

 3. Przed gabinetami mogą równocześnie przebywać dwie osoby, z zachowaniem od siebie dystansu 2 m.

 4. Wizyta odbywa się z zachowaniem dystansu 1,5 m. między lekarzem/dietetykiem a Pacjentem.

 5. Czynności wymagające kontaktu bezpośredniego między Pacjentem a przeprowadzającym konsultacje (mierzenie, ważenie, pomiar ciśnienia) wykonywane są przez lekarza/pielęgniarkę z użyciem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).

 6. Po każdej wizycie często dotykane powierzchnie oraz sprzęt specjalistyczny poddawany jest dezynfekcji.

 7. Minimum raz na dobę gabinety są gruntownie sprzątane, wietrzone oraz dekontaminowane lampami UVC.

 8.  Przed gabinetem zabiegowym może znajdować się tylko jedna osoba oczekująca na zabieg.

 9.   Po każdym zabiegu wszystkie powierzchnie zetknięcia z Pacjentem (leżanki, blaty, poręcze, włączniki, itp.) podlegają dezynfekcji.

 1. W gabinetach obowiązuje zakaz używania przez Pacjentów telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku.

 

VII. Sale rehabilitacyjne i siłownie

 1. Przed wejściem na sale ćwiczeń znajdują się dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji rąk.

 2. Na salach rehabilitacyjnych i siłowniach obowiązuje ograniczenie liczby osób mogących jednocześnie brać udział w zajęciach.

 3. Fizjoterapeuci pracujący z Pacjentami wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice), które są wymieniane po każdych zajęciach.

 4. Podczas zajęć i ćwiczeń na salach rehabilitacyjnych i siłowniach uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5 m odległości).

 5. Sprzęt i akcesoria podlegają dezynfekcji po każdorazowym użyciu.

 6. Sale ćwiczeń i siłownia podlegają codziennej dezynfekcji lampami UVC i wietrzeniu.

 7. Szatnie, przebieralnie, szafki podlegają dezynfekcji po każdym użyciu.

 

VIII. Personel

 1. Pracownik z objawami chorobowymi nie jest dopuszczany do pracy.

 2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o każdym pogorszeniu samopoczucia swojego bezpośredniego przełożonego.

 3. Wszyscy pracownicy Ośrodka wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).

 4. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa oraz stosowania postanowień niniejszej procedury.

 5. Pracownicy mają zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

 6. W przestrzeniach wspólnych przeznaczonych dla pracowników (szatnie, zaplecza, pokoje socjalne) personel ma obowiązek zachować zasady dystansu społecznego.

 7. Przestrzenie wspólne przeznaczone dla pracowników są codziennie dekontaminowane lampami UVC.

 

IX. Podejrzenie zakażenia koronawirusem

Pracownik

Pacjent

Natychmiastowe odsunięcie od obowiązków

Odizolowanie w dedykowanym
 pomieszczeniu/izolatorium

Odesłanie transportem indywidualnym do domu (oczekiwanie na transport w dedykowanym pomieszczeniu/izolatorium)

Zawiadomienie najbliższej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 i ścisłe stosowanie się do instrukcji i zaleceń

Wstrzymanie przyjmowania pacjentów

Wstrzymanie przyjmowania pacjentów

Zawiadomienie najbliższej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do instrukcji i zaleceń

Posprzątanie i dezynfekcja obszaru przebywania i poruszania się Pacjenta

Posprzątanie i dezynfekcja obszaru przebywania i poruszania się pracownika

Ustalenie listy pracowników, gości i pacjentów obecnych w tym czasie w części/częściach obiektu,
w których przebywał Pacjent i stosowanie się do wytycznych GIS  dotyczących osób, które miały kontakt z zakażonym

Wdrożenie dalszych, dodatkowych procedur zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Wdrożenie dalszych, dodatkowych procedur zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 Mamy nadzieję, że wspólne przestrzeganie zasad i procedur, zapewnią bezpieczeństwo i satysfakcję podczas pobytu.

 

Na Państwa życzenie istnieje możliwość serwowania posiłków do pokoju. W celu zgłoszenia takiej usługi prosimy o kontakt z recepcją: +48 605 350 507.

 

 

 

 

 Zapisy niniejszej procedury będą na bieżąco aktualizowane zgodnie ze zmianami przepisów i zaleceń.

 

Zgadzam się

Pod poniższym linkiem przedstawiamy naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np.: plikach cookie). Akceptacja polityki oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności Europejskiego Centrum Kontynencji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.